امروز شنبه ۲۷ شهریور ۱۴۰۰ ۱۶:۰۳

پیشتاز صنعت پارس خرم

پیشتاز صنعت پارس خرم تولید انواع لوله و اتصالات GRP

پیشتاز صنعت پارس خرم

مشخصات کلی

پیشتاز صنعت پارس خرم

 • تولید کننده

پیشتاز صنعت پارس خرم , بلفا

18033

تولید انواع لوله و اتصالات ومخازن GRP
تولید انواع لوله ،اتصالات و محازن GRP پایپ جکینک GRV

شیراز ،بلوار فرهنگ شهر ، کوچه 25 ،ساختمان سفیر آپادانا ،طبقه 4

51 - 100 نفر

www.iranpipeco.com

مالکیت

۱۲ بهمن ۱۳۸۳

سید محمد هاشمی

بازرگانی و تجارت
 • ایران
 • خاورمیانه
 • آسیای میانه

500000 - 10000000

بیشتر از 1,000,000 $

گواهی های مدیریتی و استانداردها
 • استاندارد های ملی ایران ISIRI
 • استاندارد بین المللی ISO
 • اسناندارد آلمان DIN
 • استاندارد آمریکا ANSI
 • تاییدیه بهداشت
 • ISO 9000 , 9001 , 9004 , 19011 : 2000
 • ISO 14000 , 14001
 • OHASA 18001
 • سایر استانداردها و تایدییه ها
 • ارائه سرویس OEM
صلاحیت ارجاع کار
صندوق پستی : 149-71955
انجمن ها

 • سایر انجمن ها

سوابق اجرایی

کاتالوگ