امروز پنج شنبه ۲۳ مرداد ۱۳۹۹ ۱۵:۱۷

پیشتاز صنعت پارس خرم

آقای عالم پور

Iran

فارس - شیراز

شیراز ،بلوار فرهنگ شهر ، کوچه 25 ،ساختمان سفیر آپادانا ،طبقه 4

  • ۰۷۱ ۳۶۳۲۴۹۷۱
  • ۰۷۱ ۰۹۱۷۷۸۷۳۴۹۸
  • ۰۷۱ ۰۹۱۷۷۶۷۸۸۹۰

۰۷۱۳۶۳۲۴۹۷۱

۳۶۳۲۴۹۷۲

۰۹۱۷۷۸۷۳۴۹۸

www.iranpipeco.com